ตะกร้า 0

ไหมเย็บแผล

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-12 ของ 16

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. Johnson and Johnson

  PDS ไหมเย็บแผล ชนิดละลาย
  ฿ 6,058.88
 2. Johnson and Johnson

  MONOCRYL ไหมเย็บแผล ชนิดละลาย
  ฿ 2,728.50
 3. Johnson and Johnson

  Vicryl ไหมเย็บแผล ชนิดละลาย 24 ชิ้น/กล่อง
  ฿ 5,620.00
 4. Novosyn ไหมเย็บแผล ชนิดละลาย
  ฿ 4,450.00
 5. Dafilon ไหมเย็บแผลไนลอน ชนิดไม่ละลาย
  ฿ 2,060.00
 6. VICRYL RAPIDE ไหมเย็บแผล ชนิดละลาย
  ฿ 2,020.00
 7. MERSILK ไหมเย็บแผล ชนิดไม่ละลาย
  ฿ 1,198.00
 8. ETHIBOND ไหมเย็บแผล ชนิดไม่ละลาย
  ฿ 1,623.00
 9. PROLENE ไหมเย็บแผล แบบไม่ละลาย
  ฿ 2,310.00
 10. ETHILON ไหมเย็บแผล ชนิดไม่ละลาย
  ฿ 1,412.00
 11. UNIK CHROMIC ไหมเย็บแผล ติดเข็ม ชนิดละลาย
  ฿ 735.00
 12. UNIK ไหมเย็บแผล - Chromic ละลาย ไม่ติดเข็ม (12 เส้น/กล่อง)
  ฿ 740.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-12 ของ 16

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า