ตะกร้า 0

ไหมไม่ละลาย Non-Absorbable

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Dafilon ไหมเย็บแผลไนลอน ชนิดไม่ละลาย
  ฿ 2,060.00
 2. MERSILK ไหมเย็บแผล ชนิดไม่ละลาย
  ฿ 1,198.00
 3. ETHIBOND ไหมเย็บแผล ชนิดไม่ละลาย
  ฿ 1,623.00
 4. PROLENE ไหมเย็บแผล แบบไม่ละลาย
  ฿ 2,310.00
 5. ETHILON ไหมเย็บแผล ชนิดไม่ละลาย
  ฿ 1,412.00
 6. UNIK ไหมเย็บแผล - Silk ไม่ติดเข็ม (12 เส้น/กล่อง)
  ฿ 555.00
 7. UNIK ไหมเย็บแผล - SILK ติดเข็ม 2 โหล/กล่อง
  ฿ 1,240.00
 8. UNIK ไหมเย็บแผล Nylon ติดเข็ม 24 เส้น / กล่อง
  ฿ 1,260.00
 9. SUTURY ไหมเย็บแผล ไม่ละลาย - เข็มติดในลอน 12 เส้น/กล่อง
  ฿ 460.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

9 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า