ตะกร้า 0

NIPRO กระบอกฉีดยาอินซูลิน (INSULIN) No.30G x 5/16" (8mm)

รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
NIPRO INSULIN เข็ม 30G x 5/16" - 0.5 mL
฿ 330.00
NIPRO INSULIN เข็ม 30G x 5/16" - 1.0 mL
฿ 330.00
สินค้าหมด

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นกระบอกฉีดยาไม่สามารถถอดเข็มได้ (Fix Needle)

มีขีดบอกปริมาตรที่มีหน่วยยูนิต

มีการทำให้ปราศจากเชื้อทุกส่วน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ปราศจากสารพิษ ปราศจากเชื้อ และปราศจากสารไพโรเจน

ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่า

กระบอกฉีดยา เป็นแบบ Disposable Syringe (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง)

คุณสมบัติทางเทคนิค

ตัวกระบอกฉีดยา ผลิตจากพลาสติก Polypropylene ชนิดใส

ตัวเข็มชนิด Stainless steel ไม่สามารถอดออกจากกระบอกฉีดยาได้ (Fix Needle) ทำให้ไม่เหลือยาคงค้าง ในกระบอกฉีด

การประกอบเข็มเข้ากับกระบอกฉีดยาใช้ระบบสุญญากาศ ปลอดภัยเนื่องจากไม่ได้ใช้สารเคมีในการติดเข็ม

หัวเข็มขนาด 30G x 5/16 นิ้ว (8mm)

ตัวเลข และขีดบอกปริมาตรเป็นจำนวนยูนิตสังเกตได้ง่าย

จุกยางเป็นชนิด Latex free

มีฝาปิดตรงปลายก้านกระบอกฉีดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

บรรจุภัณฑ์ชนิด Blister pack ระบุเลขที่ผลิต วันผลิต และหมดอายุชัดเจน

การฆ่าเชื้อ ชนิด Ethylene oxide มีอายุยาว 5 ปี (Prolong validity)

บรรจุ 100 ชิ้น / กล่อง
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:NIPRO กระบอกฉีดยาอินซูลิน (INSULIN) No.30G x 5/16" (8mm)
คะแนนของคุณ