ตะกร้า 0

NIPRO ไซริ้งพลาสติก ติดเข็ม

รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
NIPRO ไซริ้งพลาสติก 3 CC. + เข็ม 24 X 1"
฿ 230.00
สินค้าหมด
NIPRO ไซริ้งพลาสติก 5 CC. + เข็ม 24 X 1"
฿ 280.00
NIPRO ไซริ้งพลาสติก 10 CC. + เข็ม 21 X 1.1/2"
฿ 350.00

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นกระบอกฉีดยาไม่สามารถถอดเข็มได้ (Fix Needle)

มีขีดบอกปริมาตรที่มีหน่วยยูนิต

มีการทำให้ปราศจากเชื้อทุกส่วน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ปราศจากสารพิษ ปราศจากเชื้อ และปราศจากสารไพโรเจน

ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่า

กระบอกฉีดยา เป็นแบบ Disposable Syringe (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง)

คุณสมบัติทางเทคนิค

ตัวกระบอกฉีดยา ผลิตจากพลาสติก Polypropylene ชนิดใส

ตัวเข็มชนิด Stainless steel ไม่สามารถอดออกจากกระบอกฉีดยาได้ (Fix Needle) ทำให้ไม่เหลือยาคงค้าง ในกระบอกฉีด

การประกอบเข็มเข้ากับกระบอกฉีดยาใช้ระบบสุญญากาศ ปลอดภัยเนื่องจากไม่ได้ใช้สารเคมีในการติดเข็ม


หัวล๊อค ถอดเข็มไม่ได้


ไซริ้งพลาสติก 3 CC. + เข็ม 24 X 1"

ไซริ้งพลาสติก 5 CC. + เข็ม 24 X 1"

ไซริ้งพลาสติก 10 CC. + เข็ม 21 X 1.1/2"

ตัวเลข และขีดบอกปริมาตรเป็นจำนวนยูนิตสังเกตได้ง่าย

จุกยางเป็นชนิด Latex free

มีฝาปิดตรงปลายก้านกระบอกฉีดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

บรรจุภัณฑ์ชนิด Blister pack ระบุเลขที่ผลิต วันผลิต และหมดอายุชัดเจน

การฆ่าเชื้อ ชนิด Ethylene oxide มีอายุยาว 5 ปี (Prolong validity)

บรรจุ 100 ชิ้น / กล่อง
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:NIPRO ไซริ้งพลาสติก ติดเข็ม
คะแนนของคุณ